ilunetik argira

eguzkiak goizero argitzen du

Planetako bizidun guztiok bezala, nik ere une baxuak izaten ditut. Iluntasunez tindatutakoak. Negar egin aurretik lehertu beharrean sentitzen naizen momentuak. Eta une horiek behatu egiten ditut eta sentitu, planetekin eta izarrekin egiten dudan modu berean. Horrelaxe identifikatzen dut gertatzen zaidana. Eta gau ilunaren ostean eguzkiak goizero argitzen duen bezala, nik ere badakit tristura alaitasunera bideratzea posible dela. Iluntasunetik ihes egin, zertarako? Ezagutu iluntasuna eta jakin ezazu argitzeko ilun egon behar duela. Zuretzako, bihotzez, oilarraren ahotan gaurko mezua: “Eguzkiak goizero argitzen du”.

de la oscuridad a la claridad

Como todos los seres vivos del planeta, yo también suelo tener momentos bajos. Teñidos de oscuridad. Momentos en los que suelo estar a punto de reventar antes de empezar a llorar. Suelo observar esos momentos y sentirlos, al igual que hago con los planetas y las estrellas. Así es como identifico lo que me está pasando. Y al igual que después de cada noche oscura amanece y sale el sol, yo también sé que es posible pasar de estados tristes a alegres. ¿Para qué escapar de la oscuridad? Conoce la oscuridad y sabe que para que amanezca debe existir la oscuridad. Para ti, de todo corazón, el mensaje de hoy en boca del gallo: “Todos los días ilumina el sol”.

Share this Post!

About the Author : txakurametsetak

txakur ameslaria---perro soñador

0 Comment